Persoonsgegevens die worden verwerkt

Garagebedrijf Fa. de Groot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Garagebedrijf Fa. de Groot, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Garagebedrijf Fa. de Groot. Garagebedrijf Fa. de Groot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Garagebedrijf Fa. de Groot de gegevens nodig heeft

Garagebedrijf Fa. de Groot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Garagebedrijf Fa. de Groot uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Garagebedrijf Fa. de Groot de gegevens bewaart

Garagebedrijf Fa. de Groot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Garagebedrijf Fa. de Groot verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degrootveendam.nl. Garagebedrijf Fa. de Groot zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Garagebedrijf Fa. de Groot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Garagebedrijf Fa. de Groot maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Garagebedrijf Fa. de Groot verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Garagebedrijf Fa. de Groot op via info@degrootveendam.nl.

https://www.degrootveendam.nl/ is een website van Garagebedrijf Fa. de Groot. Garagebedrijf Fa. de Groot is als volgt te bereiken:

Postadres: Beneden Oosterdiep 117

Vestigingsadres: Beneden Oosterdiep 117

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02325855

Telefoon: 0598 - 616599

E-mailadres: info@degrootveendam.nl

Aanpassen privacyverklaring

Garagebedrijf Fa. de Groot behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Een garage waar ze nog met beide
benen op de grond staan.